Bakgrund

Jag skulle bygga ett hus, men ett utan massa onödiga kemikalier och skaderisker. Det skulle dessutom inte smutsa ner i onödan i drift. Självklart tyckte jag, men det tyckte inte arkitekten, byggservicen på byggnadsnämnden och mina lärare som kan bygg på den fastighetstekniska besiktningsutbildningen jag gick på.

Vill man bygga ett miljövänligare hus idag så finns det ingen samlande site som presenterar alternativen. Det tog mig två och ett halvt år att projektera mitt eget husbygge. Allt som kom i min väg vände och vred jag på. Letade upp kemikalieinnehållet, producenternas visioner och erfarenheter av sina varor och tjänster, byggares erfarenheter, myndigheternas hållning. Och så höll det på.

Så mycket tid har inte de flesta som går i husbyggartankar, så varför inte dela med mig. Bredda kunskapen och marknaden för oss som vill ha sunda och miljöprofilerade hus, för det är jag inte ensam om.

På vägen träffade jag Albin som också bygger hus. Han har varit snickare, men har sadlat om till IT branschen. Albin har visat sig vara en perfekt kompanjon med sitt kreativa tänk och många års erfarenhet inom webb. Så nu gör vi det här ihop. Kom ihåg att tacka din lyckliga stjärna, det ger mod, kraft och energi.

Vad vill vi med siten?

Vi vill informera om det som ingår i en byggprocess, och hur man kan genomföra det på ett mindre miljöbelastande sätt. Allt från små till stora, billiga till dyra, enkla till mer avancerade anpassningar.

Idag är miljöprofilerade produkter premiumprodukter på grund av sina kostnader. Eller så måste du vara kunnig som attan och ha mycket tid, vilket i slutändan också är en ekonomisk fråga.

Nu vill vi utveckla och bredda marknaden. Vill du bygga bättre så ska du kunna göra det. Ingen okunnig person ska få dig att tappa fart och engagemang, för här finns de resurser du kan tänka dig behöva i ett miljövänligare husbygge.

Byggbranschen sägs vara konservativ, och det är möjligt. För egen del tror jag inte på det längre. Vi konsumenter är det definitivt inte, och vill vi ha sunda hus så får marknaden ge oss det. Våra erfarenheter är att bakom oviljan hos de som byggentreprenörer och andra inom byggbranschen som ifrågasätter ett miljövänligare byggande, ligger egentligen okunskap. Det ska vi hjälpa till att råda bot på, men inte i konflikt med den etablerade byggmarknaden. Vi ska gå sida vid sida för vi tror på en sund miljö-, och marknadsutveckling.

Finansiering

Till en början ska siten finansieras av en årlig fast kostnad för de som vill ha klickbara länkar på siten. En låg kostnad i det tidiga skedet för att leverantörer av varor och tjänster ska kunna se hur vi marknadsför oss, och kunna utvärdera hur stor trafik de genererar från byggbättre.se.

Sen kommer den årliga kostnaden bli relaterad till företagens omsättning. Enligt vår mening finns flera tusen aktörer i Sverige som har nytta av att ha den funktionen på en samlingssite av det här slaget. Ju fler som är anknutna desto större förtroende hos konsumenten för att produkterna inte är några obskyra försöksverksamheter, utan har en legitim plats på marknaden.


Väl mött,
Felicia & Albin