Grundläggning

Grundläggning

Det finns massor av fantastiskt välbyggda hus, men de man hör talas om är de som inte visade sig vara så bra, eller de rent ut sagt dåliga. Vi måste förstå att ett hus slits då det utsätts för de påfrestningar alla våra olika livsstilar utsätter byggnaderna för.

Husgrundens funktion är att bära huskonstruktionens laster, isolera, skydda mot uppstigande markfukt och eventuell radon. I princip finns fyra olika husgrunder, platta på mark, källargrund vilken är en typ av platta på mark, plintgrund, krypgrund och torpargrund som är en typ av krypgrund men med en uppvärmd murstock på marken.

Grunden ska vara stabilt anlagd och välisolerad för att ge de bästa förutsättningarna för ett så skade-, och problemfritt boende som det bara är möjligt. Slarvar eller fuskar man med grunden så är problemet mer eller mindre permanent, eller mycket kostsamt att åtgärda.

När man sätter vi ett hus på en plätt mark så måste det fungera i de förutsättningar som råder på platsen. Hur är grundförutsättningarna? Är det en naturligt dränerad mark, eller måste man göra dränerande markarbeten. Hur stabil är grunden, måste man vidta stabiliserande åtgärder? Vatten i dagen?