Stommar

Stommar

Stommen är en av delarna i byggnadens klimatskal. Den ska skydda mot vind, regn, snö och sol. Den ska också vara stabil och bära upp laster.

Vi har bland annat klimatförändringarna att ta hänsyn till då vi bygger ett nytt hus idag. I praktiken innebär det att Energimyndigheten har uppdaterade krav beträffande byggnaders energikonsumtion. Sverige är uppdelat i tre klimatzoner, och dessa zoner har olika gränser för hur mycket el som får gå åt till att värma upp våra bostäder.

Vilken stomme vi väljer beror på vilken ekonomi, kunskap och tro det eller ej, vilka värderingar vi har. Hur mycket kemikalier får våra hus innehålla, vilka är skadliga, och vilka kan vi tolerera? Hur ser våra perspektiv på hållbarhet ut?

Det finns bland annat massiva och flerskiktsstommar, lätta av träreglar eller tunga av stenmaterial, täta eller diffusionsöppna. Här kommer ni att få veta mer om vad som finns att ta ställning till, och konsekvenserna av den typ av stomme ni väljer.