Fönster & Dörrar

Fönster & Dörrar

Fönster är till för att släppa in dagsljus, men även den kringgärdande miljön. Vilka typer av fönsterytor vi väljer har givetvis  även det med den omgivningen huset står i, och vilken karaktär vi vill ge huset. Här gäller det att planera innan man placerat sitt hus. Vilka väderstreck ökar, eller sänker uppvärmningskostnaderna, och vilka har det vackraste ljuset?

Fönster släpper ut mycket värme i förhållande till en vägg, och tro inte den arkitekt som säger att dagens fönster har så goda U-värden att det inte spelar någon roll var de sitter och hur stora de är. Arkitekten ska bara rita huset, inte bo där eller betala för dess uppvärmning.

Dagens dörrar och fönster är i de allra flesta fall impregnerade med giftiga kemikalier som är skadliga för dig, djur och miljö. Dessutom gör det dem ur ett kretsloppsperspektiv svåra att återvinna.

Vi ska guida er till möjligheten att göra bättre, och även hälsosammare val.