Tak

Tak

Takets uppgift är likt stommens roll. Det ska stå emot regn, vind, snö och sol. Hålla byggnadens torr och välisolerad inifrån, likväl som utifrån. Det ska också ge huset en del av sin karaktär. Estetik och funktion.

Plana, låglutande, branta, kalla, varma, parallella, konstruktioner och risker? Typ av isolering, ventilation eller ej, tätning, ekologiska, gröna, renande, moderna eller traditionella?