Isolering & Tätskikt

Isolering & Tätskikt

Kraven hårdnar, hur mycket energi får gå åt till uppvärmning av bostaden och dess tappvarmvatten? Mycket lägre än förra året, och de kommer sannolikt att bli än stängare i framtiden.  Ibland kan det tyckas att de skärps på bekostnad av innemiljöns kvalitet, men här utbryter strider mellan byggindustrins omåttligt inflytelserika parter.

Den traditionella glas- och mineralullen är på grund av framförallt sitt innehåll av formaldehyd ett oacceptabelt val av isolering ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Vilka står till buds, vad innehåller de, och hur ska de användas för att fungera på bästa, och mest skadefria sätt?

Ska huset vara tätt eller diffusionsöppet? Hur vill du ha det, och varför vill du ha det på det viset? De lärdas åsikter går isär. Vi ska försöka på bästa sätt att  redogöra alternativen, på vilket sätt de fungerar, och hur de ska användas.