Egen el

Egen el

Det bästa sättet att bli medveten om sin elkonsumtion är att producera egen. Det är relativt dyrt att göra det, men vi har en generös regering ända till december 2011 som ger bidrag till dem som önskar installera nätanslutna solcellsanläggningar.

Vindel är också ett spännande alternativ om man har en lämplig fastighet att bygga och anlägga på. Så länge man inte monterar masten på huskroppen så finns det ganska goda bygglovsbefriade alternativ.

Har man inte goda förutsättningar för vare sig solceller eller vindturbiner så finns alternativet att bli delägare i vindparkskollektiv. Egen el är under stor utveckling, och i framtiden kommer sannolikt fler alternativ än solceller och vindturbiner att finnas tillgängliga. Bränsleceller och stirlingmotorer är dyra idag, men att följa utvecklingen för den som vill ha egen el borde vara av intresse då utveckling pågår.