Ventilation

Ventilation

Ventilationens funktion är att tillföra frisk luft, och bortföra skämd luft. Den ska hantera brukarnas fuktproduktion så att huset inte skadas, det ska transportera bort lukt och emissioner i form av giftiga gaser och partiklar från inneluften så att vi som befinner oss där är nöjda och mår bra.

Energikraven på dagens nybyggda hus är så pass stränga att beroende på vilken typ av uppvärmning man väljer, kräver att vi återvinner värmen ur frånluften. Så kallad värmeväxling. Det är inte riktigt logiskt att släppa ut varm luft då vi har det stundande klimathotet.

Däremot talas det väldigt lite om brukarens behov av att kunna driva och underhålla ett sådant system så att det fungerar tillfredsställande, filterbyten och rengöring av kanaler. Inte heller talar man om hur mycket energi som går åt att driva de motorer, pumpar och fläktar som krävs för mekaniska ventilationssystem, med eller utan värmeväxling.

Vilket system du ska välja beror på vilket typ av hus du väljer, vilket uppvärmningssystem du har, hur störd du är av lågfrekventa ljud och hur pass energieffektiv du vill vara.