Vatten & Avlopp

Vatten & Avlopp

Allt vatten som finns på jordklotet återvinns, det dunstar, regnar och rinner undan, och så håller det på, den hydrologiska cykeln. Därför ska vi vara rädda om vårt vatten och inte smutsa ner det.

I Sverige är tillgången relativt god, men det innebär inte att vi kan strunta i hur mycket vi använder och vad vi tillför vattnet i form av alla gifter som hamnar där.

Hur ska ett enskilt avlopp utformas för att följa regelverket, och för att inte vara försmutsande eller förgiftande för den omgivningen vari det är anlagt? Hur anlägger man och sköter en enskild anläggning, finns det risker? Kan vi ha nytta av vårt avloppsvatten utan att miljön tar skada?

Hur ska husets röranläggning utformas för att vara så energieffektivt som möjligt? Vilka material kan vi använda ur ett hållbart perspektiv? Hur kan vi spara både på vatten, och energin som går åt att värma upp vattnet vi förbrukar?