Våtrum

Våtrum

Fuktskador är ett stort problem i Sverige. Både ur ett hälso-, och ekonomiskt perspektiv. Större merparten av kostnaderna på runt fem miljarder står kök och badrummen för. Våtutrymmen ska anläggas och renoveras på ett fackmannamässigt sätt, och vad det innebär är det inte helt lätt för konsumenten att få ett grepp om.

De två branschorganisationerna GVK –plast och keramik-, och BKR –keramik- har liknande, men inte exakt samma riktlinjer, vilket gör det än mer snårigt för konsumenten.

Hur ska ett våtutrymme anläggas? Tät-, och spärrskikt, ytterväggar, diffusion och konvektion, ledningar, kopplingar och punkterade tätskikt, området är fyllt av fallgropar, och det är lätt att göra fel. Hur kontrollerar du att din anlitade fackman har rätt kompetens och försäkringar?