El & Data

El & Data

Elsäkerheten är av högsta prioritet och ska efter installation godkännas och kontrolleras av en behörig elektriker. Innehavaren av en byggnad har det fulla ansvaret för säkerheten, och av den anledningen finns inga genvägar runt behörig installation.

När du väljer plats att bygga bo på är det viktigt att vara medveten om närliggande kraftstationer och ledningsnät för att undvika skadlig strålning.

Fem-ledare och skärmade kablar minskar de elektromagnetiska fälten i bostaden. Är det viktigt? Det beror på vem du frågar, ämnet är mer än infekterat. Har du ekonomisk möjlighet är det alltid en fördel att förebygga vagabonderande ström, och minska de elektriska strålningsfälten. Vad ska du tänka på vid planering av ledningar och centraler, vilka material ökar, och vilka skärmar strålning?

Hur ska din kommunikationsdel, inkommande data hanteras? Vilka behov har du, ska allt komma i en ledning, och hur ter sig den framtida utvecklingen?