Fasader

Fasader

Fasaden är omedvetet bland det första en husbyggare har i åtanke då det speglar hela husets estetik och karaktär.

Detaljplanen reglerar i vissa fall hur fasaden bör se ut, men det går mode även i husens beklädnad och det finns ofta omgivande bebyggelse som anger strikt eller flexibelt hur fasaderna förväntas se ut.

I Sverige är det som bekant vanligast med träfasader, men söderöver där det byggs fler stenhus är putsade fasader vanliga. Men även här skiftar trenderna, och råden angående andrahandsvärdet på husen beroende på val av fasad.

Tegel, puts, trä, och i vissa fall metallfasader. Hur skiftar kostnaderna, kvalitetsskillnader inom liknande materialval, underhållsintervaller och kulör?