Fukt & Risker

Fukt & Risker

Hus ska skyddas mot väta och fukt, det är två klimatskalets primära funktioner. Fukten är helt naturlig och kommer bland annat från marken huset står på, genom själva byggprocessen –byggfukt-, yttre klimatpåverkan såsom regn och snö, brukarnas avdusntning och nyttjandet av byggnaderna.

Trots vetskapen om detta uppstår årligen skador på hus till en åtgärdskostnad på 5 miljarder. Vissa av skadorna tar tid att upptäckas, det gör att det finns risk för  att bli mycket farliga för de som vistas i byggnaderna. Fukt är inte bara en riskfaktor för mögel och röta utan ökar även byggnadsmateriales emissioner av ibland skadliga gaser och partiklar, eller är grunden för andra kemiska reaktioner.

Sjuka hus, eller sick building syndrome som det också kallas är generellt en följd av för hög fukthalt. Att åtgärda skador i sjuka hus kan bli oerhört kostsamt. Ämnet är laddat då det finns många människor som fått sin hälsa tillfälligt eller permanent förstörd, samt omgärdas av massor av experter med olika ståndpunkter