Riskkonstruktioner

Riskkonstruktioner

Hus ska inte vara krångliga att bo i för att man bygger okunnigt eller dåligt. Det sänker boendekvaliteten och byggnadens andrahandsvärde. Hur ska vi inte bygga, eller undvika att bygga för att våra hus ska få så lång hållbarhet och god funktion för oss brukare som möjligt?

Vi kommer också fokusera på bosättningsplatsens grundförutsättningar då de har stor påverkan på hur huset kommer att fungera. Olika hus kräver olika förutsättningar för att bli så bra som möjligt, precis som att de har specifika drift och undehållsbehov. Vi kommer också att gå igenom några av de vanliga fallgroparna så att just du slipper hamna i en av dem.

 I ett husbygge så måste man hela tiden kompromissa, men det är lättare att göra en lämplig jämkning om du är medveten om vad konsekvensen blir. Regelbunden besiktning eller stödfunktioner för att upprätthålla funktion och säkerhet. Extra, eller tätare underhållsintervaller. Alternativt mer medvetna brukarbeteenden.