Solavskärmning & Kylsystem

Solavskärmning & Kylsystem

Att värma ett hus är dess primära energiutgift. Men att kyla en byggnad kräver ännu mer energi. Småhus i Sverige har traditionellt inte krävt kylanläggningar,  man skulle kunna säga att det är ett konstruerat behov.

Innan vi bygger bör vi sätta oss in i hus platsens sol-, och vindförhållanden är. Hur den omgivande vegetationen skulle kunna fungera till vår fördel, samt hur ljudsituationen ser ut på platsen. Detta för att kunna  planera fönster utifrån dess storlek och funktion. Vad ska fönstren släppa in eller hålla ute? Ljus, värme, omgivande natur eller ljud.

Var och hur ska fönstren placeras för att vi ska ha så mycket nytta av solinstrålningen som möjligt utan att behöva kyla? Hur kan vi planera byggnaden så det inte uppstår ett behov av maskinell avkylning?