Väderstreck och placering

Väderstreck och placering

Förr valdes placeringen av bostaden mer medvetet i förhållande till fastighetens beskaffenhet, väderstreck och omgivande vegetation, istället för som idag där marken sprängs ur, fylls eller planas ut och sen fälls dessutom träden utan urskiljning för att ge plats åt den planerade bostaden.

I det här segmentet kommer vi att gå igenom väderstreckens betydelse, topografin och undergrundens påverkan på byggnationen, vad hög eller låg placering får för inverkan på uppvärmningen. Hur vi kan använda den omgivande vegetationen till vår och naturens fördel, vad vi ska skydda oss emot och vilka ingrepp som är acceptabla ur ett miljöperspektiv.