Drift & Underhåll

Drift & Underhåll

Jo, det är sånt man måste ägna sig åt om man bor i egen fastighet. Detta för att upprätthålla funktion, hållbarhet, hälsa och trivsel.

De flesta av oss vill ha en lättsam livsstil och ett enkelt förhållningssätt till våra boenden. Det kräver att vi är medvetna om våra behov, våra intressen och att vi bygger ett hållbart och lättskött hus.

Idag innehåller mycket mer maskinell teknik än husen gjorde förr. Det ställer större krav på de boende, samtidigt som färre och färre av oss känner till hur man ska sköta ett hus för bästa funktion. Vi ska försöka ge dig lite kunskap som gör det lite enklare att hantera kombinationerna av det nya och det gamla så att det fungerar på ett tillfredsställande sätt.