Livsstil i brukarskedet

Livsstil i brukarskedet

Hur bor du idag? Vad har du för krav på komfort för att trivas? Hur miljöengagerad är din livsstil? Vad skulle du vilja öka, repektive vilja sänka? Stort, litet, närhet till skola och arbete, trädgård, vatten, ljust, högt, enskilt eller socialt?

Vår livsstil idag får inte godkänt ur ett hållbarhetsperspektiv, vi måste minska vårt ekologiska avtryck för att framtida generationer ska ha det lika bra som vi har det. Det här är dock inte så deppigt som det låter. Att inventera sin livsstil är ofta ganska konstrutkivt och roligt. Särskilt då vi inser att vi inte nödvändigtvis behöver göra avkall, utan bara ett smart val förbättrar förutsättningarna för en bärkraftig utveckling.

En engagerad och medveten livsstil är flexibel och ger så mycket mer. Du måste inte, men du kan. Här kommer vi att både informera dig och länka till alla de stödfuntkioner du kan tänka dig behöva för att nå ett mindre belastande boende.