Ämnesordlista

Ämnesordlista

Det här handlar om kemikalier i största allmänhet. Vad är egentligen polyueretan? Vad har den för funktion i materialet, hur skadlig är produktionen, emitterar den, vad kan användandet ha för konsekvens för min hälsa, ska jag acceptera den eller leta upp ett alternativ?

OBS-listan redovisar de ämnen du ska se upp med. Begränsningslistan är en förteckning över de ämnen som du inte får använda obegränsat eller de som till och med har användningsförbud. Prio upplyser dig om utfasningsämnen, det vill säga de som är så pass skadliga att de ska fasas ut så snart det bara är möjligt.

Hur läser du ett materials säkerhetsdatablad? Vi kommer att hjälpa dig att på ett enklare sätt hitta och förstå den information du söker.