Byggnadsvård

Byggnadsvård

Vad är byggnadsvård? Något man ger gamla hus, eller det man ger huset man bor i hela tiden för att funktionen ska vara så god som möjligt då vi bor i huset?

Tidigare segment tar upp teknik och material för att du ska få det hus du drömmer om och vill bo i. Här kommer vi att länka dig till de som vet och kan allt om byggnadsvård i traditionell mening, skötsel av äldre byggnader. Du ska också kunna hitta material och produkter som passar rent estetiskt i äldre byggnader, eller i nya som har en traditionellt äldre estetik.