Byggvarudeklarationer & Säkerhetsdatablad

Byggvarudeklarationer & Säkerhetsdatablad

Det är byggbranschens sätt att hålla koll på vad materialen de använder, eller ämnar bygga med innehåller. Lagstiftningen kräver av leverantörer av kemikalier eller andra byggmaterial att dess innhåll ska redovisas för att användarna –byggarbetarna- inte ska utsättas för onödiga risker. Konsumenten är sällan medveten om att de finns, och än mindre om hur de ska läsas.

Stora byggföretag har blivit mer ansvarsfulla på området, och för varje bygge samlas den här dokumentationen in och redovisas i drift och skötselpärmen som lämnas till brukaren –slutkund-. Samtidigt informerar man om var de olika materialen finns i byggnaden, och detta leder till en utmärkt spårbarhet om det finns ett fådant behov.

Så ska du också bygga. Redovisa vad ditt hus innehåller, och var innehållet är placerat exakt i den utsträckning det går. Detta är ett ypperligt sätt att bli medveten om vad du vill, och inte vill ha i ditt hus.

Här kommer vi att lära dig om var du kan hitta byggvarudeklarationerna och säkerhetsdatabladen, och hur du ska använda dig av dem.