Bygglitteratur & Artiklar

Bygglitteratur & Artiklar

Igen, det är roligt att planera, projektera och låta bygga ett hus. Det är många gånger en längre och mer tidskrävande process än du kunnat föreställa dig. Från början finns idén och drömmen, och sen bygger man på med kunskap och erfarenheter.

Till din hjälp har du inte bara vår site, utan även en uppsjö av bygglitteratur, tekniska uppsatser tillgängliga för allänheten, och massor av spännande artiklar som redovisar gammal och ny teknik.

Här samlar vi redovisande, dymaniskt och aktivt vad som finns tillgängligt för dig och ditt drömhusbygge. Du kommer att hitta äldre och nyare falanger inom bygg, olika åsiktsläger och övertygelser. Det är inte upp till oss att ta ställning, bara hjälpa dig att hitta dem för att du sedan ska söka dig vidare med mer teoretiska kunskaper och frågeställningar.